Statystyka

Bezrobocie

Struktura bezrobocia

Stopa bezrobocia w Powicie Kolbuszowskim wynosi 17,2 % w porównaniu do średniej województwa podkarpackiego gdzie stopa bezrobocia wynosi 15,7 % jest o 1,5 % wyższa.

Na dzień 31 grudnia 2011 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kolbuszowej zarejestrowanych było
4 114 bezrobotnych. Struktura bezrobocia przedstawia się następująco:


Gmina w Powiecie Kolbuszowskim

Bezrobotni

w tym kobiety

w tym mężczyźni

Kolbuszowa

1 568

779

789

Cmolas

602

318

 284

Majdan królewski

741

368

373

Niwiska

373

198

175

Raniżów

464

224

240

Dzikowiec

366

193

173

Razem

4 114

2 080

2 034


Poziom bezrobocia według gmin powiatu kolbuszowskiego przedstawia wykres:


Struktura bezrobotnych według wykształcenia na dzień 31.12.2011 roku:

Wykształcenie

Bezrobotne kobiety

Bezrobotni  mężczyźni

Wyższe

390

278

Policealne i średnie zawodowe

1 143

653

Średnie ogólnokształcące

329

230

Zasadnicze zawodowe

1 392

596

Gimnazjalne i poniżej

860

323

Razem

4 114

2080


Bezrobotni w poszczególnych przedziałach wiekowych według stanu na dzień 31.12.2011r.

Przedział wiekowy

Bezrobotne kobiety

bezrobotni mężczyźni

18 - 24 lat

523

588

25 - 34 lat

696

498

35 - 44 lat

461

317

45 - 54 lat

326

405

55 - 59 lat

74

162

60 - 64 lat

0

64

Razem

2080

2034


Mobilność bezrobotnych z terenu powiatu kolbuszowskiego: chęć dojeżdżania do pracy poza miejscem zamieszkania do:
- Rzeszowa – deklaruje 15 % osób bezrobotnych
- Tarnobrzega – deklaruje 8 % osób bezrobotnych
- Mielca – deklaruje 16 % osób bezrobotnych
- Kolbuszowej – deklaruje 58 % osób bezrobotnych
- Inne (Dzikowiec, Majdan Królewski, Nowa Dęba, Sokólów Młp., Stalowa Wola) – deklaruje 9 %
- 17 % ankietowanych nie chce dojeżdżać do pracy w innej miejscowości.

Wynagrodzenie w Powiecie Kolbuszowskim

Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w Powiecie Kolbuszowskim w porównaniu do średniej krajowej oraz średniej wojewódzkiej jest znacznie niższe.

Przeciętne wynagrodzenie miesięczne brutto:


Jednostka terytorialna

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto

Polska

3 625,21

Województwo Podkarpackie

3 023,21

Powiat bieszczadzki

2 945,50

Powiat brzozowski

2 802,56

Powiat jasielski

2 962,03

Powiat krośnieński

2 677,64

Powiat sanocki

2 819,31

Powiat leski

2 992,87

Powiat m. Krosno

2 656,48

Powiat jarosławski

2 971,94

Powiat lubaczowski

2 753,01

Powiat przemyski

2 846,23

Powiat przeworski

2 787,16

Powiat m. Przemyśl

3 141,56

Powiat Kolbuszowski

2 623,83

Powiat łańcucki

2 705,71

Powiat ropczycko- sędziszowski

2 895,86

Powiat rzeszowski

2 834,47

Powiat strzyżowski

2 617,44

Powiat m. Rzeszów

3 532,66

Powiat dębicki

2 867,63

Powiat leżajski

3 034,18

Powiat mielecki

3 066,66

Powiat niżański

2 664,35

Powiat stalowowolski

3 104,36

Powiat tarnobrzeski

3 004,39

Powiat m. Tarnobrzeg

2 930,04