Opis terenów


Opis terenów inwestycyjnych

Gmin Kolbuszowa aktualnie dysponuje terenami inwestycyjnymi przy ulicy Sokołowskiej w Kolbuszowej. Teren ten został włączony do Specjalnej Strefy Ekonomiczna EURO – Park Mielec – podstrefa Kolbuszowa. Obejmuje on trzy działki o łącznej powierzchni 7, 9944 ha zlokalizowane są one w północno-wschodniej części Kolbuszowej, po wschodniej stronie trakcji PKP, w rejonie ulic Sokołowskiej, Żytniej i Leśnej w sąsiedztwie istniejącej zabudowy przemysłowo-usługowej.

Teren ten bezpośrednio sąsiaduje z drogą wojewódzką nr 875 Leżajsk – Mielec, która
w odległości około 1,5 km krzyżuje się z drogą krajową nr 9 Radom-Barwinek. W odległości około 1,4 km od przedmiotowych działek zlokalizowana jest stacja kolejowa z bocznicą kolejową (linia kolejowa relacji Rzeszów- Ocice).

Od północy teren graniczy z ulicą Sokołowską (droga wojewódzka nr 875 Leżajsk – Mielec) oraz zabudową produkcyjno-usługową, od południa z użytkami rolnymi, od wschodu i zachodu z nieużytkami rolnymi i terenem leśnym. Przedmiotowy obszar na całej powierzchni jest niezabudowany.

W połowie 2013 zakończy się uzbrajanie kolejnych terenów inwestycyjnych zlokalizowanych przy ul. Św. Brata Alberta, Topolowej i Błonie w Kolbuszowej.