Strefa inwestora


Zainwestuj w Kolbuszowej - warto!

Kolbuszowa zaprasza do inwestowania i współpracy gospodarczej. Jesteśmy dynamicznie rozwijającym się ośrodkiem gospodarczym.

Przed wiekami Kolbuszowa znana była w całej Polce z kunsztu mistrzów stolarstwa oraz ich wyjątkowych mebli. Dziś dbamy o to by na bazie tradycji, przedsiębiorczości, kreatywności i inwencji mieszkańców ziemi kolbuszowskiej rozwijał się przemysł oparty o nowoczesne technologie.

Kolbuszowa, stolica powiatu kolbuszowskiego jest lokalnym ośrodkiem administracyjnym, gospodarczym, oświatowym, handlowo-usługowym i kulturalnym o dużym potencjale ekonomicznym i inwestycyjnym. Systematycznej budowie oraz modernizacji poddawana jest infrastruktura komunikacyjna, gazowa i energetyczna, co sprawia, że miasto posiada nowoczesną i dobrze rozwiniętą infrastrukturę techniczną. W Kolbuszowej obok dużych zakładów produkcyjnych funkcjonuje bardzo wiele średnich i małych przedsiębiorstw. Poza wieloletnimi tradycjami gospodarczymi, dobrze wyszkolonymi pracownikami, korzystnemu położeniu geograficznemu i sprawnemu systemowi komunikacji, niewątpliwym atutem miasta jest przedsiębiorczość i kreatywność jego mieszkańców. Coraz więcej spośród nich podejmuje własną działalność gospodarczą. Obecnie działa ponad 1260 podmiotów gospodarczych. Ich potencjał może być wykorzystany przy realizacji nie tylko nowych inwestycji, ale i do współpracy kooperacyjnej z nowymi podmiotami rozpoczynającymi działalność np. na terenie istniejącej podstrefy Kolbuszowa Specjalnej Strefie Ekonomicznej „EURO –PARK Mielec”. W połowie 2013 zakończy się uzbrajanie kolejnych terenów inwestycyjnych zlokalizowanych przy ul. Św. Brata Alberta i Topolowej.