Akty prawne


AKTY PRAWNE

1. Ustawa z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 274 ze zm.) – pdfpobierz

2. Ustawa z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 220, poz. 1447 ze zm. – rozdział 7, art. 103 – 110) – pdfpobierz

3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz.U.2008 nr 232, poz. 1555 ze zm.) –pdfpobierz

4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec(Dz. U. z 2004r. Nr 254, poz. 2538 ze zm.) – pdfpobierz

5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach Specjalnych Stref Ekonomicznych (Dz. U. z 2008r. Nr 232, poz. 1548 ze zm.;) – pdfpobierz

6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie kryteriów, których spełnienie umożliwia objęcie niektórych gruntów Specjalną Strefą Ekonomiczną (Dz. U. z 2008r. Nr 224, poz. 1477 ze zm.) – pdfpobierz

7. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2009 r. w sprawie powierzenia Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej oraz wykonywania bieżącej kontroli działalności przedsiębiorców na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC oraz ustalenie zakresu tej kontroli (Dz. U. z 2009r. Nr 112, poz. 922) – pdfpobierz

8. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie ustalenia planu rozwoju Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec (Dz. U. z 2009r. Nr 158, poz. 1247 ze zm.) – pdfpobierz


REGULAMIN SSE EURO-PARK MIELEC – pdfpobierz

KONCEPCJA ROZWOJU SPECJALNYCH STREF EKONOMICZNYCH –pdf pobierz