Uzyskanie koncesji lub zezwolenia


Uzyskanie koncesji lub zezwolenia

Chcesz rozpocząć działalność gospodarczą o bardziej wyspecjalizowanym rodzaju?

Musisz uzyskać zezwolenie lub koncesję. Rodzaje takiej działalności podlegające obowiązkowi uzyskania koncesji określone są w ustawie - Prawo działalności gospodarczej.

Wszelkie informacje o pozyskaniu zezwoleń lub koncesji można znaleźć na stronie eu-go.gov.pl, gdzie
wpisując procedurę wyszukiwarka wskaże nam organ, który wydaje takie zezwolenia- koncesje jak również wskazanie gdzie możemy udać się w celu załatwienia danej sprawy, złożenia odpowiednich wniosków.