NIP


NIP

Numer NIP zostaje nadany przez Urząd Skarbowy po otrzymaniu w formie elektronicznej wniosku o wpis do CEIDG (ok. 3 dni).

Jeżeli działalność ma być prowadzona w spółce, składamy wniosek o NIP dla spółki. Obowiązek ten wynika z ustawy z 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. nr 142 z późn. zm.).

Zgłoszenia należy dokonać raz bez względu na rodzaj i liczbę płaconych podatków, formę opodatkowania, rodzaje prowadzonej działalności gospodarczej oraz liczbę przedsiębiorstw.

Aby dokonać rejestracji w Urzędzie Skarbowym należy złożyć następujące dokumenty (kserokopie):

Rejestrując działalność w formie spółki konieczne jest wypełnienie formularza NIP-2, z dołączonym formularzem NIP D oraz informacją o wspólnikach.

W formularzu, który złożymy w urzędzie skarbowym podajemy następujące dane:

 

 • imiona, nazwisko, nazwisko rodowe, imiona rodziców
 • PESEL,
 • płeć,
 • rodzaj i numer dowodu tożsamości,
 • obywatelstwo,
 • adres miejsca zamieszkania i zameldowania,
 • dane kontaktowe,
 • datę rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • numer REGON,
 • rodzaj przeważającej działalności, kod PKD,
 • numer rachunku bankowego,
 • rodzaj prowadzonej dokumentacji podatkowej i podmiot prowadzący taką dokumentację,
 • adres miejsca wykonywania działalności gospodarczej.


W urzędzie skarbowym musimy także zadeklarować, czy będziemy vatowcami (płatnikami podatku VAT), czy też nie. Jeżeli decydujemy się być płatnikiem VAT jesteśmy zobowiązani do złożenia zgłoszenia rejestracyjnego na formularzu VAT-R. Formularze do celów podatkowych najczęściej znajdują się na stronach miejscowych urzędów skarbowych bądź izb skarbowych.

W Urzędzie Skarbowym miejsca zamieszkania będzie rozliczał się z podatku dochodowego od osób fizycznych, natomiast w Urzędzie Skarbowym miejsca prowadzenia działalności będzie rozliczał podatek od towarów i usług (VAT).

Urząd Skarbowy w Kolbuszowej
ul. Kościuszki 20
36-100 Kolbuszowa