Bank


Bank

Zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej,każdy przedsiębiorca zobowiązany jest do dokonywania i przyjmowania płatności związanych z wykonywaniem działalności gospodarczej za pośrednictwem rachunku bankowego, gdy:

• stroną transakcji jest inny przedsiębiorca,
• jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności przekracza równowartość 15 000 euro przeliczonych na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonano transakcji.

Założenie rachunku bankowego oznacza konieczność podpisania umowy z bankiem.

Założenie konta bankowego wymaga przedstawienia bankowi następujących dokumentów:
• wypisu z rejestru sądowego,
• dowodów osobistych wspólników,
• dowodów nadania REGON,
• dowodów nadania NIP (do złożenia zaraz po nadaniu).

Dodatkowo potrzebna jest pieczątka, stanowiąca wzór stempla firmowego do wypełnieniakarty wzorów podpisów.

Rachunek bankowy do prowadzenia działalności gospodarczej można założyć w dowolnym wybranym przez przedsiębiorcę banku po otrzymaniu numeru REGON.

Wykaz banków w Kolbuszowej:

Bank Spółdzielczy w Kolbuszowej
Bank Spółdzielczy w Kolbuszowej (filia na rynku)
Kościuszki 22 , oraz Plac Wolności 45 (filia na rynku)
36-100 Kolbuszowa
Telefon:17-2270-252;17-2270-251;17-2271-062

Bank Zachodni WBK S.A. Placówka Partnerska nr. 1 w Kolbuszowej
Jana Pawła II 4
Telefon: 17-2271-521 Telefon: 502 381 272
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Strona www: http://indywidualni.bzwbk.pl/

Bank PKO Oddział 1 w Kolbuszowej
Ulica: Plac Wolności 56
36-100 Kolbuszowa
Telefon: 17-2274-980
Fax: 17-2274-980

Bank BPH w Kolbuszowej
Oddział w Kolbuszowej
ulica: 11-go Listopada 13
36-100Kolbuszowa
Telefon: 17-2272-600
Telefon: 17-2274-655

Podkarpacki Bank Spółdzielczy (filia) w Kolbuszowej (w budynku Starostwa w Kolbuszowej)
Ulica: 11-go Listopada 10
oraz Ulica: Plac Wolności 32
36-100Kolbuszowa
Telefon: 17-227 3009 (Plac Wolności 32)
Telefon: 17-227 3008 (Plac Wolności 32)
Telefon: 17-2270-024 (placówka w Starostwie)