Działające firmy

Kolbuszowa, stolica powiatu kolbuszowskiego jest lokalnym ośrodkiem administracyjnym, gospodarczym, oświatowym, handlowo-usługowym i kulturalnym o dużym potencjale ekonomicznym i inwestycyjnym. Systematycznej budowie oraz modernizacji poddawana jest infrastruktura komunikacyjna, gazowa i energetyczna, co sprawia, że miasto posiada nowoczesną i dobrze rozwiniętą infrastrukturę techniczną.

W Kolbuszowej obok dużych zakładów produkcyjnych funkcjonuje bardzo wiele średnich i małych przedsiębiorstw. Poza wieloletnimi tradycjami gospodarczymi, dobrze wyszkolonymi pracownikami, korzystnemu położeniu geograficznemu i sprawnemu systemowi komunikacji, niewątpliwym atutem miasta jest przedsiębiorczość i kreatywność jego mieszkańców. Coraz więcej spośród nich podejmuje własną działalność gospodarczą. Obecnie działa 1260 podmiotów gospodarczych.

Ich potencjał może być wykorzystany przy realizacji nie tylko nowych inwestycji, ale i do współpracy kooperacyjnej z nowymi podmiotami rozpoczynającymi działalność np. na terenie istniejącej podstrefy Kolbuszowa Specjalnej Strefie Ekonomicznej Euro-Park Mielec. W połowie 2013 zakończy się uzbrajanie kolejnych terenów inwestycyjnych zlokalizowanych przy ul. Św. Brata Alberta i Topolowej.

Sztandarowymi kierunkami przemysłowymi miasta są:


Przemysł meblarski

KFM Furniture Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 3
36-100 Kolbuszowa
tel. (17)2271555, 2271510

F.P.H.U. Drewkol
ul. Piłsudskiego 59B
36-100 Kolbuszowa
tel. (017) 22 70 601


Przemysł spożywczy

Zakład Przetwórstwa Owocowo Warzywnego "ORZECH"
Sp. z o.o.

ul. Rzeszowska 7
36-100 Kolbuszowa
tel/fax +48 (17) 227 47 83,
227 47 84

Przemysł produkcji lotniczej

Admil
ul. Wiktora 2,
36-100 Kolbuszowa
tel. (17)2270000

FIN Sp. z o.o.,
ul. Handlowa 2a,
36-100 Kolbuszowa
tel. +48 17 227 00 09,
fax +48 17 227 00 08


Przemysł materiałów budowlanych

Solbet Kolbuszowa S.A.
36-100 Kolbuszowa
ul. Kolejowa 10
tel. (17) 22 71 444

WIENERBERGER Sp. z o.o. - Zakład Produkcyjny Kupno
36-100 Kupno 494
Tel. (17)2274434, 2271144


Przemysł motoryzacyjny

Z.P.H. Hurtownia Części Zamiennych Jan Tarapata
Filia w Kolbuszowej
ul. Sokołowska 4
36-100 Kolbuszowa
tel/fax: 017 227 21 53,
519 352 220

Przemysł tworzyw sztucznych

Biss
ul. Handlowa 4
36-100 Kolbuszowa
tel ( 17)2271043

KOLTEX Sp. z o.o.
36-100 Kolbuszowa
ul. Sokołowska 28
tel.: +48 17 227 36 82

Przemysł odzieżowy

F.W. Kis Stanisław Kapusta
ul. Obrońców Pokoju 106 c,
36-100 Kolbuszowa
tel./fax (017) 2270 465

Przemysł drzewny

FHUJ.Dudziński
Piłsudskiego113
Kolbuszowa
tel.(17)2271370
fax (17)2274699